spelregels

  • U bent een groep particulieren of een  organisatie zonder winstoogmerk.
  • Het doel waarvoor u een financiële bijdrage aanvraagt, komt overeen met wat is vastgelegd in de statuten:
    De stichting stelt zich ten doel de tegemoetkoming in de noden en behoeften van -lichamelijk-, geestelijk- of materieel minder bedeelden, een en ander in de meest ruime zin des woords, met daarbij de uitdrukkelijke bedoeling deze tegemoetkoming vooral ten goede te doen komen aan kleinschalige projecten en/of individuele personen bij voorkeur in het noorden des lands.
  • De aanvraag is voor een nog te realiseren project.
  • Het project heeft in principe een eenmalig karakter.
  • De financiële bijdrage wordt niet gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken.
  • Het project kan niet (volledig) worden gefinancierd uit andere middelen of subsidies.