over ons

De Geert van Mesdagstichting bestaat sinds 1967. De Stichting heeft mede als doel de tegemoetkoming in de noden en behoeften van  lichamelijk, geestelijk of materieel minder bedeelden in  ruime zin. Daarbij gaat het vooral om kleinschalige projecten of individuele personen, in het noorden van het land.

De Stichting bestaat sinds 1967 en is voortgekomen uit een legaat van de heer Geert van Mesdag, die in 1966 is overleden. Het legaat bestond uit een boerderij in de provincie Groningen.

Uit de opbrengsten daarvan kon aan de doelstellingen worden voldaan.

Sinds 2014, na verkoop van de boerderij, worden daarvoor de inkomsten uit het verkregen kapitaal gebruikt.