De Geert van Mesdagstichting kan een financiële bijdrage toekennen aan organisaties of particulieren ten behoeve van kleinschalige projecten die tegemoet komen aan de noden en behoeften van lichamelijk, geestelijk of materieel minder bedeelden in het noorden des lands. Het gaat nadrukkelijk om nog te realiseren projecten met een eenmalig karakter waarvoor geen (volledige) financiering kan worden verkregen uit andere middelen of subsidies. De financiële bijdrage mag niet worden gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken.

Wij kennen b.v. subsidies toe aan enkelingen in nood, aan maatschappelijke organisaties voor thuis- en daklozen,  en organisaties voor mensen met een beperking .  Sociale vakanties, optreden van clowns voor mensen met dementie zijn toegekend, evenals initiatieven voor dorpshuizen en hospices. Maar ook scholieren die een boot op zonne-energie wilden bouwen konden een bijdrage van ons tegemoet zien. Afgewezen werden b.v. aanvragen waarvan de doelgroep zich beperkte tot een bepaalde religie of levensbeschouwing . Aan initiatieven die pas op termijn van start gaan wordt vaak als voorwaarde gesteld dat de plannen daadwerkelijk verwezenlijkt worden.