inzenden

U dient een gemotiveerde aanvraag digitaal in, inclusief bijlagen.

De Commissie beoordeling steunaanvragen buigt zich tenminste 2 x per jaar over de ingediende verzoeken en adviseert het bestuur over de te nemen beslissing.

Geef daarom zo nodig de urgentie van uw aanvraag aan: het bestuur komt niet zo vaak bijeen – bij urgente aanvragen vindt overleg plaats per mail/telefoon, en krijgt u eerder uitslag.